Chính sách bảo mật

Website https://buuchinhvienthong.com/ cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi hiểu rằng bạn tin tưởng chúng tôi với thông tin cá nhân của mình, và chúng tôi coi trọng trách nhiệm bảo vệ thông tin đó.

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng website của chúng tôi. Thông tin cá nhân này có thể bao gồm:

  • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán,…
  • Thông tin chúng tôi thu thập tự động khi bạn sử dụng website của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành,…
  • Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác, chẳng hạn như dữ liệu công khai hoặc dữ liệu từ các đối tác của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu.
  • Liên hệ với bạn về các dịch vụ và thông tin mà bạn quan tâm.
  • Cải thiện nội dung và chức năng của website của chúng tôi.
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

  • Các đối tác kinh doanh của chúng tôi, những người cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc thông tin mà bạn yêu cầu.
  • Các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan khác, khi chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật.

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trong trang này.

Sự thay đổi đối với chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này sẽ được đăng trên trang này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]