HomeBảo hiểm xã hộiCơ quan bảo hiểm xã hộiBảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum

Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy – tỉnh Kon Tum

Giới thiệu về BHXH huyện Sa Thầy

Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.

Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Sa Thầy theo quy định pháp luật.

Cũng giống như các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện khác, Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn BHXH huyện Sa Thầy

Hiện nay, nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH huyện Sa Thầy được ghi nhận như sau:

 • Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng, ban hành nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh  theo quy định tại Quyết định 2355/QĐ-BHXH năm 2022.
 • Giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công tác pháp chế theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ; thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ; hồ sơ của người tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (gồm cả giấy và điện tử) theo quy định.
 • Hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên cơ sở kế hoạch được giao.
 • Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập.
 • Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Gửi văn bản kiến nghị khởi tố kèm theo chứng cứ, tài liệu có liên quan đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tại cấp huyện để xem xét, khởi tố theo quy định của pháp luật khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ luật Hình sự.
 • Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thực hiện điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo phân cấp quản lý.
 • Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Triển khai thực hiện các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo ký kết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 • Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ và một số thông tin liên quan tới BHXH huyện Sa Thầy

Địa chỉ, cách thức liên lạc

 • Địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3821202
 • Email: [email protected]
 • Zalo: đang cập nhật

Thời gian làm việc

 • Thời gian làm việc của cơ quan BHXH huyện Sa Thầy – tỉnh Kon Tum: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết: nghỉ theo lịch nhà nước.
 • Giờ làm việc: Sáng: 8h00 -12h00; Chiều: 14h00 – 17h00

Cơ cấu tổ chức BHXH huyện Sa Thầy

Ban giám đốc

Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy do Giám đốc quản lý và điều hành; giúp Giám đốc có các Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ. Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định trong phạm vi số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp huyện bình quân do cấp có thẩm quyền quyết định.

 • Giám đốc: Nguyễn Đình Khanh – Điện thoại: 0979676565
 • Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Trung – Điện thoại: 0983060779
 • Phó Giám đốc: Hồ Văn Trí – Điện thoại: 0905218298

Các phòng nghiệp vụ

Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy có cơ cấu tổ chức gồm Tổ nghiệp vụ. Tổng Giám đốc ban hành quy định về nguyên tắc thành lập Tổ nghiệp vụ, số lượng Tổ nghiệp vụ, cơ cấu viên chức quản lý Tổ nghiệp vụ. Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum quyết định thành lập sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Tổ Nghiệp vụ BHXH huyện Sa Thầy có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng Giám đốc. Tổ Nghiệp vụ chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy.

 • Văn Phòng
 • Kế Toán
 • Bộ phận TNHS & Trả KQ
 • Bộ phận chế độ
 • Bộ phận thu-sổ, thẻ

Tổng đài BHXH huyện Sa Thầy tư vấn những nội dung gì?

Đội ngũ chuyên viên tư vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cụ thể bao gồm:

 • Tư vấn bảo hiểm xã hội và giải đáp các quy định chung của bảo hiểm xã hội như nguyên tắc, chính sách của Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội, các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm liên quan tới bảo hiểm xã hội;
 • Tư vấn luật lao động và giải đáp những quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội khi tham gia vào bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc như: chế độ ốm đau, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, chế độ thai sản, chế độ tử tuất và giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề khi tham gia bảo hiểm xã hội.
 • Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ mọi vướng mắc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện, bao gồm các trường hợp: Chế độ tử tuất: Chế độ mai táng phí; tiền tuất hàng tháng và tuất 1 lần; mức hưởng,…Chế độ hưu trí: Tư vấn chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu sớm; mức hưởng, điều kiện hưởng,
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam, hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội cũng như tham gia bảo hiểm xã hội.
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định;
 • Tư vấn bảo hiểm y tế và giải quyết các vướng mắc khi sử dụng thẻ BHYT
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, cơ quan có thẩm quyền giải quyết hành vi vi phạm trên và các mức xử phạt cụ thể đối với từng trường hợp khác nhau được pháp luật quy định.

Danh mục BHXH Quận, huyện thuộc BHXH tỉnh Kon Tum

Bảo hiểm xã hội quận, huyện trực thuộc BHXH tỉnh Kon Tum có chức năng giúp giám đốc BHXH tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT, quản lý thu chi BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn quận huyện được phân công theo quy định. Hiện nay có các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp Quận, huyện thuộc BHXH tỉnh Kon Tum theo thông tin dưới đây:

Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Glei

 • Địa chỉ: Thôn 14A, Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260 3505721

Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi

 • Địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260 3504129

Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Tô

 • Địa chỉ: Khối 8,Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260 3831329

Bảo hiểm xã hội huyện Kon Plông

 • Địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260 3848168

Bảo hiểm xã hội huyện Kon Rẫy

 • Địa chỉ: Xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260 3824195

Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Hà

 • Địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 02603.822.241

Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy

 • Địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3821202

Bảo hiểm xã hội huyện Tu Mơ Rông

 • Địa chỉ: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260 3934134

Bảo hiểm xã hội huyện Ia H’Drai

 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260 6283177

Trên đây là những thông tin cập nhật mới nhất về Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy – tỉnh Kon Tum của “HỎI ĐÁP TỪ A-Z”. Hy vọng rằng những thông tin trên của chúng tôi sẽ hỗ trợ được bạn trong quá trình tiếp cận và làm việc với BHXH huyện Sa Thầy – tỉnh Kon Tum. Nếu bạn còn những thắc mắc cần làm rõ, hãy liên hệ ngay với tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội của Hỏi đáp từ A -Z qua Hotline: 1900.633.711 để được hỗ trợ kịp thời và chính xác.

Trân trọng./.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

phone-call